1.A | 1.B | 1.C | 2.A | 2.B | 2.C | 3.A | 3.B | 3.C | 4.A | 4.B | 4.C | 5.A | 5.B | 5.C
6.A | 6.B | 6.C | 7.A | 7.B | 7.C | 8.A | 8.B | 8.C | 9.A | 9.B | 9.C


třídní učitel: Monika Kulhánková
tel:  (+420)487 370 349
email:kulhankova@zsliberecka.cz

Zápis na konzultaci:


DatumČasKód žáka    ČasKód žáka    ČasKód žáka    ČasKód žáka   
08/02 1 14:00 2 14:20 3 14:40 4 15:00
08/02 5 15:20 6 NA 7 NA 8 NA
09/02 9 13:40 10 14:00 11 14:20 12 14:40
09/02 13 15:00 14 NA 15 NA 16 NA
12/02 17 14:20 18 14:40 19 15:00 20 15:20
12/02 21 15:40 22 16:00 23 NA 24 NA
15/02 25 14:00 26 14:20 27 14:40 28 15:00
15/02 29 15:20 30 NA 31 NA 32 NA
20/02 33 14:40 34 15:00 35 15:20 36 15:40
20/02 37 16:00 38 NA 39 NA 40 NA
22/02 41 13:40 42 14:00 43 14:20 44 14:40

Podmínky elektronického objednání na konzultaci.

  • Prosíme o zvolení pouze jednoho závazného termínu!
  • Lze doplnit pouze pole s viditelným časem.
  • V případě špatného vyplnění nás prosím kontaktujte na email: skola@zsliberecka.cz
  • Možnost elektronického objednání bude ukončena den před začátkem plánovaných konzultací a to v 8:00 ráno.
  • Po potvrzení zápisu si zkontrolujte, zda se vaše volba uložila. V případě, že k tomu nedošlo, volbu opakujte. 
                                                                                                                                        prohlášení o přístupnosti
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -