1.A | 1.B | 1.C | 2.A | 2.B | 2.C | 3.A | 3.B | 3.C | 4.A | 4.B | 4.C | 5.A | 5.B | 5.C
6.A | 6.B | 6.C | 7.A | 7.B | 7.C | 8.A | 8.B | 8.C | 9.A | 9.B | 9.C


třídní učitel: Tereza Wlčková
tel:  (+420)487 370 334
email: wlckova@zsliberecka.cz
web:   www.wlckova.estranky.cz
Rozvrh hodin:

 1.hodina2.hodina3.hodina4.hodina5.hodina6.hodina7.hodina8.hodina
PondělíČJMTVVVČJ---
ÚterýMČJAJVl-ČJPV-
StředaČJMAJPříVV---
ČtvrtekTVMČJHVVl---
PátekČJMAJPříČJ---

popis zkratek předmětů
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -