1.A | 1.B | 1.C | 2.A | 2.B | 2.C | 3.A | 3.B | 3.C | 4.A | 4.B | 4.C | 5.A | 5.B | 5.C
6.A | 6.B | 6.C | 7.A | 7.B | 7.C | 8.A | 8.B | 8.C | 9.A | 9.B | 9.C


třídní učitel: Dagmar Hromadová
tel:  (+420)487 370 337
email: hromadova@zsliberecka.cz

Zápis na konzultaci:


DatumČasKód žáka    ČasKód žáka    ČasKód žáka    ČasKód žáka   
05/02 1 14:00 2 14:20 3 14:40 4 15:00
05/02 5 15:20 6 NA 7 NA 8 NA
07/02 9 15:00 10 15:20 11 15:40 12 16:00
07/02 13 16:20 14 NA 15 NA 16 NA
08/02 17 14:00 18 14:20 19 14:40 20 NA
12/02 21 14:00 22 14:20 23 14:40 24 15:00
12/02 25 15:20 26 NA 27 NA 28 NA
13/02 29 15:00 30 15:20 31 15:40 32 NA
14/02 33 15:00 34 15:20 35 15:40 36 16:00
14/02 37 16:20 38 NA 39 NA 40 NA
15/02 41 14:00 42 14:20 43 14:40

Podmínky elektronického objednání na konzultaci.

  • Prosíme o zvolení pouze jednoho závazného termínu!
  • Lze doplnit pouze pole s viditelným časem.
  • V případě špatného vyplnění nás prosím kontaktujte na email: skola@zsliberecka.cz
  • Možnost elektronického objednání bude ukončena den před začátkem plánovaných konzultací a to v 8:00 ráno.
  • Po potvrzení zápisu si zkontrolujte, zda se vaše volba uložila. V případě, že k tomu nedošlo, volbu opakujte. 
                                                                                                                                        prohlášení o přístupnosti
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -